swoosh

6 Ouders en school

Er zijn ontzettend veel manieren waarop ouders met school in contact komen. In dit hoofdstuk zullen ze allemaal de revue passeren. Toch willen we graag vooraf het volgende opmerken. Hoewel er een heel hoog bordes voor de hoofdingang ligt, proberen we de drempels op onze school toch zo laag mogelijk te houden. U bent uiteraard altijd van harte welkom als u zich op de hoogte wilt stellen van zaken die spelen, of als er problemen zijn. Net als de leerlingen dienen namelijk ook de ouders zich thuis te voelen op onze school.

6.1 Aanmelding

 

6.1.1 Welkom op school

Het openbare karakter van 't Schrijverke houdt uiteraard ook in dat ieder kind van harte welkom is op onze school. Aanmelden kan altijd. Er wordt dan een afspraak gemaakt met de directeur,  waarna een oriënterend gesprek en een rondleiding op school kunnen plaatsvinden. De schoolgids en onze activiteitenkalender, die ouders mee naar huis kunnen nemen, zullen wellicht een steentje bijdragen aan een juiste keuze voor het kind. Als het kind middels het aanmeldformulier wordt aangemeld, wordt er binnen zes weken bekeken welke ondersteuningsbehoeften er zijn en of de school deze ondersteuning kan bieden. Daarna hoort u in welke groep en bij welke leerkracht uw kind wordt geplaatst. Jongste kleuters krijgen als ze 3 jaar en 10 maanden zijn een bericht van school. De a.s. leerkracht maakt met de "nieuwe" ouders een afspraak voor een huisbezoek, zodat in een voor het kind vertrouwde omgeving alvast kennis kan worden gemaakt. Daarna mogen de kinderen, voordat ze de leeftijd van vier jaar bereiken, tijdens een vijftal momenten op school komen "oefenen" (in overleg met de ouders). Deze kennismakingsmomenten zijn bedoeld om het kind alvast wat vertrouwd te maken met de nieuwe leerkracht, de klasgenootjes en de school.
 

6.1.2 Open dag

Voor ouders, die de schoolkeuze voor hun kind moeten maken, bestaat er nog een andere mogelijkheid om de school wat beter te leren kennen.
In maart wordt er jaarlijks door alle basisscholen in Goirle een zogenaamde 'Open Dag' gehouden. Hoewel we uw kind uiteraard graag naar onze school zien komen, lijkt het ons heel verstandig om ook eens een andere school binnen te lopen. De keuze voor een (nieuwe) basisschool voor je kinderen maak je zeker niet zomaar. Een brede oriëntatie gevolgd door een verstandige afweging is daarbij op zijn plaats. Tijdens de Open Dag op 't Schrijverke vindt er een presentatie plaats in de aula van de school. Ook krijgt u gelegenheid met een leerkracht een rondleiding te maken, waarbij u uiteraard uw vragen kunt stellen. Tijdens de Open Dag hebt u de keuze om tijdens de ochtenduren de school in bedrijf mee te maken en/of 's avonds een bezoek te komen brengen. De Open Dagen worden vooraf aangekondigd in de plaatselijke media, posters in de wijk en via de website.

 

6.1.3 Informatiebijeenkomst nieuwe ouders

Nieuwe ouders worden nog eens apart welkom geheten en geïnformeerd door de directeur. Dat gebeurt aan het begin van het schooljaar, voorafgaand aan de informatie-avond bij de kleuters. Ook kunnen tijdens dit moment eventuele vragen worden beantwoord.
 

6.1.4. Ouderkamer

Elke vrijdagochtend als de kinderen naar school zijn gebracht kunt u een uurtje terecht in De Ouderkamer. Een ontmoetingsruimte voor ouders waar u onder het genot van een kopje koffie eens lekker bij kunt kletsen. En natuurlijk kunnen de jongsten die nog niet op school zitten worden meegebracht. U vindt De Ouderkamer in de centrale ruimte van de school op de begane grond. 
Ook organiseert De Ouderkamer verschillende thema-avonden die vaak aansluiten bij actuele, kindgerichte zaken.Voor dit alles is er een oudercontactfunctionaris aangesteld. Dat is Anne Hendriks.
Neem contact op