swoosh

6 Ouders en school

Er zijn ontzettend veel manieren waarop ouders met school in contact komen. In dit hoofdstuk zullen ze allemaal de revue passeren. Toch willen we graag vooraf het volgende opmerken. Hoewel er een heel hoog bordes voor de hoofdingang ligt, proberen we de drempels op onze school toch zo laag mogelijk te houden. U bent uiteraard altijd van harte welkom als u zich op de hoogte wilt stellen van zaken die spelen, of als er problemen zijn. Net als de leerlingen dienen namelijk ook de ouders zich thuis te voelen op onze school.

6.1 Aanmelding

6.1.1 Welkom op school

Het openbare karakter van 't Schrijverke houdt uiteraard ook in dat ieder kind van harte welkom is op onze school. Aanmelden kan altijd. Er wordt dan een afspraak gemaakt met de directeur,  waarna een oriënterend gesprek en een rondleiding op school kunnen plaatsvinden. De schoolgids en onze activiteitenkalender, die ouders mee naar huis kunnen nemen, zullen wellicht een steentje bijdragen aan een juiste keuze voor het kind. Als het kind middels het aanmeldformulier wordt aangemeld, wordt er binnen zes weken bekeken welke ondersteuningsbehoeften er zijn en of de school deze ondersteuning kan bieden. Daarna hoort u in welke groep en bij welke leerkracht uw kind wordt geplaatst. Jongste kleuters krijgen als ze 3 jaar en 10 maanden zijn een bericht van school. De a.s. leerkracht maakt met de "nieuwe" ouders een afspraak voor een huisbezoek, zodat in een voor het kind vertrouwde omgeving alvast kennis kan worden gemaakt. Daarna mogen de kinderen, voordat ze de leeftijd van vier jaar bereiken, tijdens een vijftal momenten op school komen "oefenen" (in overleg met de ouders). Deze kennismakingsmomenten zijn bedoeld om het kind alvast wat vertrouwd te maken met de nieuwe leerkracht, de klasgenootjes en de school.
 

6.1.2 Open dag

Voor ouders, die de schoolkeuze voor hun kind moeten maken, bestaat er nog een andere mogelijkheid om de school wat beter te leren kennen.
In maart wordt er jaarlijks door alle basisscholen in Goirle een zogenaamde 'Open Dag' gehouden. Hoewel we uw kind uiteraard graag naar onze school zien komen, lijkt het ons heel verstandig om ook eens een andere school binnen te lopen. De keuze voor een (nieuwe) basisschool voor je kinderen maak je zeker niet zomaar. Een brede oriëntatie gevolgd door een verstandige afweging is daarbij op zijn plaats. Tijdens de Open Dag krijgt u de gelegenheid om met een leerkracht een rondleiding te maken, waarbij u uiteraard uw vragen kunt stellen. Tijdens de Open Dag hebt u de keuze om tijdens de ochtenduren de school in bedrijf mee te maken en/of 's avonds een bezoek te komen brengen. De Open Dagen worden vooraf aangekondigd in de plaatselijke media, posters in de wijk en via de website.


6.1.3 Zij-instroom en instroom nieuwe kleuters

Het komt soms voor dat ouders tijdens de schoolloopbaan van hun zoon of dochter een overstap willen maken naar een andere basisschool ondanks dat er geen sprake is van verhuizing. Indien u wilt kiezen voor onze school dan kunt u contact opnemen met onze directeur nadát u contact heeft gehad met de directeur van uw huidige school. In zorgvuldige overleg met elkaar wordt dan een procedure gevolgd die recht doet aan de complexiteit van een eventuele overstap. U kunt op 't Schrijverke, uiterlijk 6 weken voor aanvang van de zomervakantie en minimaal 4 weken na de Zomervakantie, een melding maken van een eventuele overstap naar onze school zodat wij dit goed kunnen begeleiden en aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Uitzonderingen kunnen van toepassing zijn in het geval van verhuizingen of onverwachte gebeurtenissen en deze kunt u uiteraard ook met onze directeur bespreken.

Nieuwe kleuters, het gaat dan om kinderen die op weg zijn naar hun vierde verjaardag, stromen gedurende het gehele schooljaar bij ons in. Omdat de groepen aan het einde van het schooljaar vrij vol zitten en omdat de dynamiek in de groep bewegingsvol is komen nieuwe kleuters veelal niet meer naar school in de laatste 4 weken van het schooljaar; zij starten dan na de zomervakantie maar maken voor de vakantie nog wel kennis met de nieuwe groep. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor we een uitzondering moeten maken maar dit gebeurt in overleg met de directeur en de teamleider van de onderbouw.
 
Neem contact op