swoosh

6.2 Informatie-avond

Aan het begin van elk schooljaar worden de groepsinformatie-avonden gehouden. Tijdens deze bijeenkomst geeft de leerkracht u een beeld van het onderwijsleerproces in het komende schooljaar. Tevens heeft deze avond als doel om de nieuwe leerkracht(en) te leren kennen en ook ouders van klasgenoten van uw kind te ontmoeten.
Neem contact op