swoosh

6.3 Oudergesprekken

Gedurende het schooljaar is er een aantal vaste momenten waarop ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten.

6.3.1 Tien-minutengesprekken oktober

Na een aantal weken onderwijs in het nieuwe schooljaar nodigen we de ouders van leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 uit voor een eerste tien-minutengesprek. Dit gesprek vindt plaats voor de herfstvakantie en is niet gekoppeld aan een rapport. Het geeft leerkrachten en ouders de gelegenheid om elkaar wat vroeger in het schooljaar persoonlijk over het kind te informeren.
 

6.3.2 Tien-minutengesprekken eerste rapport

Na de uitreiking van het eerste rapport in januari/februari volgt ook een tien-minuten-gesprek voor alle ouders. Met het rapport als leidraad komen tijdens dit gesprek zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de leerresultaten aan de orde.
 

6.3.3 Tien-minutengesprekken tweede rapport

Na het tweede rapport in juni/juli wordt er op verzoek van de leerkracht of de ouders alleen een gesprek gepland indien dat nodig wordt geacht.
 

6.3.4 KIJK!-gesprekken kleuters

De oudergesprekken bij de kleuters zijn losgekoppeld van de overige 10-minutengesprekken ( groep 3 t/m 8) Zij lopen namelijk parallel met de registratiemomenten van het programma Kijk!. Ouders worden op school uitgenodigd nadat het kind 4,5  5   5,5 en 6 jaar oud is geworden.

6.3.5 Tussentijdse oudergesprekken

Soms is het belangrijk om langer en meerdere keren per jaar met ouders te spreken. In die gevallen worden de momenten in onderling overleg 'geprikt'. Dit kan zowel op verzoek van de ouders als op verzoek van de leerkracht plaatsvinden.
 

6.3.6 Oudergesprekken remedial teacher en plusgroep

Ouders van leerlingen die remedial teaching hebben of in de plusgroep zitten, worden -indien nodig- door de betreffende leerkrachten uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders zelf een gesprek willen, kunnen ze dat natuurlijk altijd aanvragen.
Neem contact op