swoosh

6.8 Ouderhulp algemeen

U zult merken dat op onze basisschool regelmatig een beroep op u wordt gedaan. Verzoeken om mee te helpen bij projecten of activiteiten, in de schooltuin, bij de klusgroep of bij het excursievervoer, zullen regelmatig bij u terechtkomen. Ook onderwijsinhoudelijk kunt u een behoorlijk steentje bijdragen als leesouder, tijdens het keuze-uur of het circuit.

6.8.1 Klassenouder

Sinds een aantal jaren kennen we op onze school het begrip 'klassenouders'. U kunt uw interesse voor het klassenouderschap aan het begin van het schooljaar bekendmaken.
Een klassenouder moet worden gezien als steun voor de leerkracht bij het organiseren van bepaalde activiteiten op klassenniveau. Te denken valt bijvoorbeeld aan het regelen van het vervoer bij excursies, het zoeken van leesouders en andere hand- en spandiensten.
 

6.8.2 Hulpouder

Gedurende de jaren dat uw kind onze school bezoekt, zal er heel regelmatig een verzoek om ouderhulp aan u worden gericht. De ene keer gaat het om het begeleiden van een leesgroepje, de andere keer om hulp tijdens de handvaardigheidles of het keuze-uur. Ook grote activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval en pasen, maar zeker ook de themadagen, de sportdagen, de goede-doel dagen en de lustrumfeesten kunnen niet zonder hulp van ouders worden georganiseerd. Natuurlijk weten we dat ook ouders het ontzettend druk hebben. Toch hopen we dat u allemaal wat momenten kunt vrijmaken om daadwerkelijk op school te komen meehelpen. Dat heeft enerzijds grote voordelen voor onze school, anderzijds betekent het ook ontzettend veel voor uw eigen kind.
Hulpouders worden op verschillende manieren "opgeroepen".  Soms gebeurt dat op klassenniveau via Parro  (communicatie-app), een andere keer kunt u intekenen op de lijsten die bij de lokalen hangen. Hierover krijgt u bericht via 't Opschrijverke. 
 
Neem contact op