swoosh

6.9 Kindcentrum Groote Akkers

't Schrijverke participeert binnen Kindcentrum Groote Akkers. Er is sprake van structureel overleg tussen de partners ('t Schrijverke en De Avonturiers) inzake inhoud, beleid, doorgaande leerlijn van kinderen die van het Peuterplein doorgaan naar de kleuterklas van 't Schrijverke. Ook worden er gezamenlijke activiteiten ontplooid, zoals bijvoorbeeld een voorstelling in de Kinderboekenweek voor alle peuters en kleuters, een sportdag, etc.

6.9.1 De Avonturiers: Spelenderwijs ontdekken!


Wij bieden professionele kinderopvang aan 0 tot 13 jarigen. Onze missie is zorg dragen dat elk kind de kans krijgt om vanuit zijn eigen authenticiteit te groeien in een steeds veranderende samenleving.
 
De Avonturiers heeft als visie om ieder individu (kind, ouder, medewerker) - vanuit zijn eigen kracht en authenticiteit - spelenderwijs te laten ontdekken. Dit doen we door positief te begeleiden en te stimuleren. De volgende vijf kernwaarden staan centraal bij De Avonturiers:
 
1. Authenticiteit (jezelf zijn en jezelf ontdekken)
2. Verbinding (samen)
3. Plezier (passie)
4. Creativiteit (creatie)
5. Veiligheid (fysiek en sociaal-emotioneel)
 
Vanuit Kindcentrum Groote Akkers, verzorgt De Avonturiers peuteropvang voor 2 tot 4-jarigen van maandag t/m vrijdag. Op maandag, dinsdag en donderdag is het Peuterplein geopend van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Daarnaast is er voorschoolse opvang voor 4 tot 13-jarigen van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 08.30 uur en buitenschoolse opvang van maandag t/m vrijdag van 15.00 uur tot 19.00 uur.
 
Voor overige opvanglocaties kijk op www.de-avonturiers.nl
 De Avonturiers is partner van Stichting Kindcentra Goirle. Onze contactgegevens zijn:
 
Bereikbaarheid: Telefoon algemeen (013) 7470 113 | kantoor: Frankische Driehoek 3 (binnen de Deel) Goirle
Email: info@de-avonturiers.nl
Internet www.de-avonturiers.nl
Openingstijden: KDV: ma t/m vr. 52 weken per jaar, behoudens feestdagen
Peuterplein: ma t/m vr 40 schoolweken of 49 weken, behoudens feestdagen
BSO: ma t/m vr. 52 weken, waarvan 40 schoolweken en 12 schoolvakanties
Sport & Outdoor BSO: 49 weken, 40 schoolweken, 9 schoolvakanties.
Aanmelden: Telefonisch, per mail of op locatie. Wees welkom, gratis 'proefdraaien' kan!
 
Neem contact op