swoosh

6.10 Overblijven

Op onze school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Het overblijven is georganiseerd door een onafhankelijke stichting: 't Overblijverke. Jaarlijks wordt het reilen en zeilen besproken in de medezeggenschapsraad van de school. Het bestuur wordt met telefoonnummers genoemd in de jaarkalender.
N.B: Door de Corona-maatregelen is de reguliere gang van zaken m.b.t. het overblijven zoals hieronder staat vermeld, tijdelijk aangepast. De informatie is dus ook op dit moment niet actueel.                           Voor meer informatie kunt u altijd terecht via e-mail: oc@schrijverke.nl


Het overblijven gebeurt zoveel mogelijk in de klas met vaste hulpouders. Elk kind dat overblijft, brengt zelf eten en drinken mee naar school. Omdat het de bedoeling is dat kinderen zo weinig mogelijk snoepen, wordt er twee keer per week fruit aangeboden. De onderbouw blijft het eerste halfuur binnen en gaat daarna naar buiten, bij de bovenbouw is dat precies andersom. Zowel binnen als buiten kunnen de kinderen onder toezicht op plezierige wijze hun pauze doorbrengen.
Per kind kunt u een strippenkaart of abonnement aanschaffen. Dit kunt u doen bij de overblijfadministratie in de gemeenschapsruimte in het nieuwe gedeelte van de school. Zij zijn op de volgende tijden aanwezig: maandag van 14.45 uur tot 15.15 uur en vrijdag  van 08.15 uur  tot 08.45 uur. De volgende strippenkaarten zijn te koop: 10-strippenkaart  voor 12 euro, 30-strippenkaart voor 33 euro, en de 50-strippenkaart voor 50 euro. De 50-strippenkaart kunt u net als de abonnementen ook via automatische incasso betalen. Hiervoor gelden gereduceerde prijzen. U kunt een abonnement nemen voor 3 vaste dagen in de week. Ook bestaan er zgn. jaarabbonementen met extra korting. De prijzen van alle abonnementen zijn zo berekend dat de vakanties en vrije dagen inbegrepen zijn. Als men voor meerdere kinderen gebruik maakt van automatische incasso, wordt er meer korting gegeven. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de overblijfadministratie.

Alle informatie staat overigens in een folder die 't Overblijverke voor ouders heeft laten maken en die u krijgt uitgereikt bij aanmelding.


 
Neem contact op