swoosh

6.10 Overblijven

Op onze school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Het overblijven is georganiseerd door een onafhankelijke stichting: 't Overblijverke. Jaarlijks wordt het reilen en zeilen besproken in de medezeggenschapsraad van de school. Het bestuur wordt met telefoonnummers genoemd in de jaarkalender.
N.B: Door de Corona-maatregelen is de reguliere gang van zaken m.b.t. het overblijven aangepast. het ziet ernaar uit dat deze aanpassing voorlopig niet gaat veranderen. 

U kunt er nog steeds voor kiezen om uw kind(-eren) thuis of op school te laten lunchen. De kinderen hebben tussen de middag ( maandag, dinsdag en donderdag) een uur pauze.  Op school lunchen ze  gedurende een half uur in het eigen lokaal onder toezicht van de eigen leerkracht, maar ze gaan ook een half uur naar buiten onder toezicht van de overblijfkrachten.  Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, maar uiteraard kunt u voor dringende vragen, betalingen, omzetten van de abonnementen etc. mailen naar oc@schrijverke.nl. Mochten de richtlijnen worden versoepeld, zodat ouders de school weer binnen mogen, dan kunt u ook weer op vrijdagochtend tussen 8.15 uur en 8.45 uur bij onze administratie op school terecht. Deze kunt u vinden in 't Stipke, het lokaaltje onder de tribune. Ingang via schoolplein.

Per kind kunt u een strippenkaart of abonnement aanschaffen. De volgende strippenkaarten zijn te koop: 10-strippenkaart  voor 12 euro, 30-strippenkaart voor 33 euro, en de 50-strippenkaart voor 50 euro. De 50-strippenkaart kunt u net als de abonnementen ook via automatische incasso betalen. Hiervoor gelden gereduceerde prijzen. U kunt een abonnement nemen voor 3 vaste dagen in de week. Ook bestaan er zgn. jaarabonnementen met extra korting. De prijzen van alle abonnementen zijn zo berekend dat de vakanties en vrije dagen inbegrepen zijn. Als men voor meerdere kinderen gebruik maakt van automatische incasso, wordt er meer korting gegeven. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de overblijfadministratie.
 
Neem contact op