swoosh

6.11 Financiële ondersteuning

6.11.1 Sociale kas

Zoals u elders kon lezen, wordt dus voor een aantal activiteiten op school een geldelijke vergoeding gevraagd. Hoewel getracht wordt de schoolkosten zo laag mogelijk te houden, kan het toch zijn dat ze voor u niet op te brengen zijn. Speciaal hiervoor hebben de overblijfcommissie en de activiteitencommissie geld in een potje gestort: het sociaal fonds.
Indien de geldelijke bijdrage voor u inderdaad te hoog is, kunt u dat kenbaar maken in een gesprekje met de directeur. Die kan zonder (inhoudelijke) verantwoordingsplicht over dit potje beschikken.
 

6.11.2 Stichting Leergeld

Is het moeilijk om uw kind mee te laten doen met activiteiten in de vrije tijd? Het is belangrijk dat kinderen niet worden buitengesloten maar kunnen meedoen in sociale situaties en zich samen met leeftijdsgenootjes kunnen ontwikkelen.
De stichting Leergeld Goirle en Riel is een lokale stichting die financiële ondersteuning kan bieden.

Stichting Leergeld kan iets betekenen voor ouders met een laag of minimum inkomen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Ouders in deze situatie kunnen  bij de stichting een aanvraag doen voor onkosten voor de kinderen op het gebied van vrijetijdsbesteding zoals sport, scouting, muziek, zwemles en sommige niet vrijwillige schoolkosten.
Met de ouders die een aanvraag doen wordt samen met de intermediair van Stichting Leergeld nagegaan of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Ouders geven inzicht in hun besteedbaar inkomen. Dit gebeurt met de nodige discretie.
Als een aanvraag wordt toegekend, wordt het bedrag wat daarvoor nodig is, rechtstreeks voldaan aan de vereniging, club of school.
De stichting Leergeld Goirle en Riel is een onafhankelijke stichting en krijgt zijn inkomsten vanuit giften, donaties en sponsoren.

Voor verdere informatie zie www.leergeld-goirle-riel.nl 
U kunt contact opnemen met De stichting Leergeld Goirle en Riel.

tel. 06-14113496
info@leergeld-goirle-riel.nl
of
vraag de brochure met antwoordkaart op school
postbus 68, 5050 AB, Goirle.

 

6.11.3 Kindpakket: Financiële ondersteuning gemeente Goirle

De gemeente Goirle kent een aantal regelingen voor ouders/verzorgers  met een laag inkomen . Dus niet alleen voor mensen met een uitkering , maar ook werkende mensen met een laag inkomen kunnen een steuntje in de rug krijgen ( tot 120 % bijstandsnorm ).  De Gemeente Goirle wilt u graag informeren u over het  KINDPAKKET. Dit pakket is een verzameling van regelingen voor ouders met een laag inkomen en een of meer kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar. Via het Kindpakket kunnen kinderen een computer krijgen , een vergoeding voor spullen die nodig zijn als het kind  voor het eerst naar de middelbare school gaat of een vergoeding voor sporten, zwemles, schoolactiviteiten of het bezoek aan de peuterspeelzaal. Verder kan er ook speciaal maatwerk worden geleverd via de pilot Kinderen Vooruit !. Deelname aan Kinderen Vooruit kunt u niet zelf aanvragen, dit kan alleen door verwijzers  zoals de school of maatschappelijk werk . 

Wat zit er in het Kind Pakket?
Een maximale vergoeding van € 260,- per kind per jaar. Voor sport - en schoolactiviteiten, bezoek peuterspeelzaal of hobbyclubs.

Er is echter wel een aantal  voorwaarden om voor deze regelingen in aanmerking te komen.  Via de website www.BerekenuwrechtPLUS.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt en kunt u tegelijkertijd  een aanvraag indienen. Heeft u hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met de formulierenbrigade op de site, of informeer op school bij één van leerkrachten. Zij staan u graag te woord als u hulp nodig heeft.

Neem contact op