swoosh

7.2 Formatie

We kunnen in het schooljaar 202-2022 opnieuw gaan werken met 24 groepen.          
Het groepsoverzicht ziet er als volgt uit: zes kleutergroepen, drie groepen 3, drie groepen 4, drie groepen 5, drie groepen 6, drie groepen 7 en drie groepen 8. De groepssamenstelling wordt elk jaar in juni bekend gemaakt in onze nieuwsbrief 't Opschrijverke. Als er echt iets wezenlijks verandert in de groepssamenstelling, worden ouders van kinderen die het betreft daarover persoonlijk geïnformeerd. Na goede ervaringen hebben we besloten om onze leerlingen aan het eind van groep 5 structureel te gaan herindelen, zodat ze in een nieuwe samenstelling de bovenbouw (6 t/m 8) gaan doorlopen. 
Ook aan het einde van groep 2 worden de kinderen structureel opnieuw ingedeeld. Bij het inrichten van de nieuwe groepen 3 en groepen 6 streven we naar groepen die in balans zijn en waar een prettig werk- en leefklimaat heerst. Bij de indeling van de nieuwe groepen betrekken we de ouders en de kinderen.
Neem contact op