swoosh

7.2 Formatie

Het is elk schooljaar weer een hele puzzel om de groepen zo optimaal mogelijk samen te stellen. Niet één jaar is de aanwas hetzelfde. Omdat er de laatste jaren grote groepen schoolverlaters naar het voortgezet onderwijs overstappen, wordt het heel moeilijk dit aantal door een natuurlijke terugloop toch nog te compenseren met nieuwe aanmeldingen. Gelukkig zijn er nu vanuit de regering extra gelden beschikbaar gesteld i.v.m. de hoge werkdruk. Daarom kunnen we in het schooljaar 2020-2021 opnieuw gaan werken met 24 groepen.          
Het groepsoverzicht ziet er als volgt uit: zes kleutergroepen, drie groepen 3, drie groepen 4, drie groepen 5, drie groepen 6, drie groepen 7 en drie groepen 8. De groepssamenstelling wordt elk jaar in juni bekend gemaakt in onze nieuwsbrief 't Opschrijverke. Als er echt iets wezenlijks verandert in de groepssamenstelling, worden ouders van kinderen die het betreft daarover persoonlijk geïnformeerd. Na goede ervaringen hebben we besloten om onze leerlingen aan het eind van groep 5 structureel te gaan herindelen, zodat ze in een nieuwe samenstelling de bovenbouw (6 t/m 8) gaan doorlopen.
Ook aan het einde van groep 2 worden de kinderen structureel opnieuw ingedeeld. Bij het inrichten van de nieuwe groepen 3 en groepen 6 streven we naar groepen die in balans zijn en waar een prettig werk- en leefklimaat heerst. Bij de indeling van de nieuwe groepen betrekken we de ouders en de kinderen.
Neem contact op