swoosh

7.5 regels voor schorsing en verwijdering

Volgens de wet moet elke school regels voor schorsing en verwijdering kenbaar maken aan ouders. Schorsing is een tijdelijke verwijdering van school. Een leerling kan worden geschorst of verwijderd:
  • als deze de rust en/of de veiligheid op school ernstig en/of voortdurend verstoort;
  • als de school onmogelijk in staat is om het noodzakelijke onderwijs aan deze leerling te geven.
De volledige procedure ligt bij de directeur ter inzage.
Neem contact op