swoosh

7.6 Vervangende activiteiten

Het kan voorkomen dat uw kind op principiële gronden, vanuit een bepaalde geloofsovertuiging, of op medisch advies  niet mee kan/mag doen met een activiteit. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met de directie. In overleg met de leerkracht zal dan worden gekeken naar een alternatief programma tijdens de schooltijd waarop de betreffende activiteit staat gepland.
 
Neem contact op