swoosh

7.7 Deeltijdarbeid

Op 't Schrijverke kan uw kind met één of twee groepsleerkracht te maken hebben. De zogenaamde duo-partners hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop er zorg gedragen wordt voor een gemeenschappelijke lijn in het onderwijs voor uw kind.
Duo-partners zijn gemeenschappelijk op de hoogte van: 
•    het functioneren van het kind in sociaal, emotioneel, cognitief, creatief en lichamelijk opzicht;
•    de contacten/afspraken die met ouders worden gemaakt;
•    de wijze waarop de school specifiek voor een bepaald kind aan zijn/haar ontwikkeling werkt;
•    contacten/afspraken over het kind die eventueel met derden  worden gemaakt;
•    de aard van de groep: de wijze waarop de groep functioneert;
•    de consequenties van het voorgaande voor de aanpak van die groep;
•    de wijze waarop zij gedrag en werk observeren en registreren;
•    het hanteren van de groepsregels.
 
Neem contact op