swoosh

7.8 Studiedagen

Gedurende het jaar vallen er voor de leerlingen enkele dagen (of dagdelen) uit in verband met studiedagen voor het team. We geven u zo tijdig mogelijk via 't Opschrijverke aan wanneer de studiedagen plaatsvinden. De studiedagen vindt u ook terug op de kalender die aan het begin van elk schooljaar wordt uitgedeeld! Als ontwikkelingen daarom vragen, zou het een enkele keer kunnen gebeuren dat gedurende het jaar een extra studiemoment wordt toegevoegd. Ook daarover wordt u tijdig geïnformeerd.
Neem contact op