swoosh

7.8 Studiedagen

Gedurende het jaar kunnen er enkele dagen (of dagdelen) uitvallen in verband met studiedagen voor het team. Niet alle momenten zijn vooraf in te plannen, soms ook omdat een studiemoment met andere scholen wordt georganiseerd. We geven u zo tijdig mogelijk via 't Opschrijverke aan wanneer de studiedagen plaatsvinden. De meeste studiedagen vindt u terug op de kalender die aan het begin van elk schooljaar wordt uitgedeeld!
Neem contact op