swoosh

8.2 Hoofdluis

Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met name op scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht.
Om een hoofdluisepidemie te voorkomen is het gewenst, dat de school regels vaststelt en afspraken maakt met de leerkrachten en luizenouders en een coördinator hoofdluis aangesteld. Hieronder de opgestelde richtlijnen voor de leerkrachten en luzienouders:

Het controleren:
1. Zorg voor checklists. Zorg dat deze op de dag van de controle op luizen in iedere klas aanwezig zijn en laat deze niet rond slingeren na afloop van de controles. Deze lijst zit in de klassenmap van de leerkracht.
2. Controleer op school na elke vakantie alle kinderen! Dus niet alleen na de grote vakantie, maar ook na de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie. De leerkracht spreekt met de luizenouders een moment in deze week af wanneer er wordt gecontroleerd. De hoofdluis-coördinator inventariseert of er in alle klassen is gecontroleerd. Wanneer er hoofdluis plaatsvindt wordt er precies 14 dagen na de controle dag opnieuw gecontroleerd (her-controle).
 • De leerkracht geeft tijdig aan wanneer er een her-controle in de klas is, zodat ouders hun kinderen op voorhand kunnen controleren.3. Controleer grondig met de handen (plukje voor plukje) het gehele haar. Schenk extra aandacht aan plekken, zoals achter de oren, in de nek, in de paardenstaart, de pony en controleer dicht op de hoofdhuid. Is er hoofdluis geconstateerd bij een kind, licht de leerkracht in. De ouder die controleert heeft (latex) handschoenen aan tijdens de controle. Deze worden aangeschaft door de hoofdluis-coördinator.
   4. De leerkracht belt de ouder(s)/verzorger(s) van het kind, waarbij hoofdluis is geconstateerd. Het kind dient zo snel mogelijk op de dag van de constatering thuis te worden behandeld met een luizen dodend middel. Daarnaast moeten alle neten uit het haar worden gekamd. Alleen wassen met luizenshampoo/lotion is niet voldoende.
  De leerkracht heeft contact met de BSO wanneer er sprake is van hoofdluis bij een kind wat naar de BSO gaat. 
  5. Het kind kan, nadat het haar is behandeld, weer op school komen. De ouders worden tevens verzocht de overige gezinsleden te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
  6. Na het aantreffen van hoofdluis, krijgt iedereen in de klas onderstaande brief mee naar huis. Daarna wordt de betreffende klas na twee weken opnieuw gecontroleerd door de luizencontrole-ouders.
  7. Druk de ouders op het hart om thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Thuis een besmetting constateren is prettiger voor het kind, de ouders en de school.
  8.Volgens de nieuwe voorschriften vanuit de GGD is het niet meer nodig om luizencapes op te hangen. Wij volgen deze voorschriften als school. Ouders zijn vrijblijvend om zelf een eigen cape aan te schaffen en deze op te hangen.

  Vragen van ouders 
  Regelmatig krijgen scholen vragen van ouders over hoofdluis, hoe dit te behandelen en wat er verder moet gebeuren om verspreiding te voorkomen.
  Hoofdluis kan op twee manieren worden behandeld: 
  1. Door grondig elke dag te kammen gedurende twee weken
  2. Door een antihoofdluismiddel te gebruiken (in combinatie met kammen).
  Voor het behandelen en kaminstructies verwijzen we naar www.landelijksteunpunthoofdluis.nl voor uitgebreide informatie over het behandelen van hoofdluis. Veel algemene vragen over hoofdluis kunnen echter ook door de hoofdluis-coördinator van school rechtstreeks worden beantwoord. 

  Feiten over hoofdluis 
  - Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-op-haar contact is de enige manier om het op te lopen. 
  - De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte lichamelijke hygiëne heeft het dus niets te maken. 
  - Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet overleven op mensen en andersom. 
  - Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn. 
  - Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapen/luizenzakken niet bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is. 
  - Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen zo'n 2 uur overleven onder water. 
  - Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al drijvend per toeval een ander kinderhoofd weten te bereiken. 
  - Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak is niet langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit wel doen.
Neem contact op