swoosh

8.7 traktatiebeleid

Op schoolniveau onderscheiden wij 3 onderdelen van het traktatiebeleid

Onderdeel 1:
Het uitgangspunt van de school is: Door het geven van informatie over gezonde traktaties  en door het  voorbeeldgedrag van leerkrachten/team willen we de leerlingen bewust maken van gezonde voeding. Kortom: informeren is beter dan verbieden.
De school geeft informatie en het goede voorbeeld bij die activiteiten waar de school actief is in het uitdelen van traktaties; de zogenaamde schoolactiviteiten. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst e.d., maar ook de verjaardagen van leerkrachten.
Als er tijdens deze activiteiten sprake is van traktaties, dan zal de school zich houden aan de volgende afspraken:
1. Bij deze activiteiten zal de school zorgdragen voor verantwoorde traktaties gerelateerd aan
    de activiteit. Dit betekent wel dat een zakje chips nog steeds moet kunnen. Maar alles op
    zijn tijd en met mate.
2. Leerlingen zullen als beloning niet met snoep beloond worden, maar met stickers of een
    verantwoorde traktatie.
3. Leerlingen zullen bij een "ongeval" geen snoepje ontvangen als "pleister op de wonde".
4. Tijdens het jaarlijkse nationaal schoolontbijt (optioneel) zal er aandacht besteed worden aan
    de verantwoorde traktatie
5.  Indien in de lessen van de verschillende methoden, het onderwerp verantwoorde traktatie
     wordt aangeboden, zal dit  onderwerp altijd worden behandeld door de leerkracht.

Onderdeel 2:
Uitgangspunt:  De school kiest ervoor  leerlingen en ouders/verzorgers van leerlingen te informeren over  het belang van verantwoorde traktaties/tussendoortjes.

We kunnen dit doen via website en Opschrijverke.

Leerkrachten zullen binnen het bestaande lesprogramma regelmatig aandacht besteden aan gezonde voeding  (onderdeel traktatie/tussendoortje) Ook projecten over "gezonde Voeding" zitten in ons onderwijsaanbod.

Indien het een leerkracht opvalt dat een leerling regelmatig "onverantwoorde "tussendoortjes
nuttigt, zal hij/ zij niet alleen de ouders van die leerling daarover aanspreken, maar ook de leerling zelf.
 
Onderdeel 3:
Het team van 't Schrijverke  vindt de inhoud van het broodtrommeltje op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school". Maar we hopen dat er goed met die verantwoordelijkheid wordt omgegaan. 
Neem contact op