swoosh

9 Overige informatie

9.1 Stagiaires

Het is logisch dat een grote basisschool zoals 't Schrijverke ook onderdak verleent aan mensen die een onderwijsopleiding volgen. Met de regelmaat van de klok komt u daarom op onze school stagiaires van de PABO, Fontys Opleiding voor Pedagogiek, de Sporthogeschool van Fontys en het ROC tegen. Als een klas één of meerdere stagiaire(s) heeft, wordt dit op de informatieavond of via 't Opschrijverke meegedeeld.  De zogenaamde LIO-stagiaire willen we er hier nog even uitlichten. Dit is een student(e) die in de laatste fase van de PABO-opleiding zit, en gedurende een groot aantal weken, maanden of zelfs een heel schooljaar in een groep gaat meedraaien. Indien uw kind in een groep zit waar een LIO-stagiaire gaat werken, wordt u daar uiteraard uitvoerig over geïnformeerd.

Met ingang van schooljaar 2014-2015 is de samenwerking tussen PABO Tilburg en 't Schrijverke veranderd. Onze school werd namelijk een netwerkschool. Dat betekent o.a. dat er op dinsdag een docent vanuit de PABO op onze school wordt  gestationeerd om de contacten tussen stagaires, stageschool en PABO directer te maken. Op dinsdag zullen dan ook stagiaires vanuit alle leerjaren op onze school actief zijn. Daarnaast is ook de rol van stagebegeleider veranderd. Na wederzijdse positieve ervaringen van het eerste jaar netwerkschool hebben we besloten deze status te continueren.  Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met ingang van schooljaar 2016-2017 mogen we ons  universitaire opleidingsschool noemen. Dat betekent dat we op onze school  stagiaires gaan begeleiden die vanuit  de PABO University onze school bezoeken. Het gaat hier om een opleiding die een combinatie vormt tussen de hbo-bachelor Leraar Basisonderwijs en een universitaire Master of Arts. We zullen steeds  aan het einde van elk schooljaar evalueren en kijken of we dit samenwerkingsverband voort gaan zetten  
Neem contact op