swoosh

9 Overige informatie

9.1 Stagiaires

Het is logisch dat een grote basisschool zoals 't Schrijverke ook onderdak verleent aan mensen die een onderwijsopleiding volgen. Met de regelmaat van de klok komt u daarom op onze school stagiaires van de PABO, Fontys Opleiding voor Pedagogiek, de Sporthogeschool van Fontys en het ROC tegen. Als een klas één of meerdere stagiaire(s) heeft, wordt dit op de informatieavond of via 't Opschrijverke meegedeeld.  De zogenaamde LIO-stagiaire willen we er hier nog even uitlichten. Dit is een student(e) die in de laatste fase van de PABO-opleiding zit, en gedurende een groot aantal weken, maanden of zelfs een heel schooljaar in een groep gaat meedraaien. Indien uw kind in een groep zit waar een LIO-stagiaire gaat werken, wordt u daar uiteraard uitvoerig over geïnformeerd.

Wat de samenwerking met PABO Tilburg betreft, heeft onze school het predicaat 'netwerkschool'. Dat betekent o.a. dat er op dinsdag een docent vanuit de PABO op onze school wordt gestationeerd om de contacten tussen stagiaires, stageschool en PABO directer te maken. Op dinsdag zullen dan ook stagiaires vanuit alle leerjaren op onze school actief zijn. Daarnaast is ook de rol van stagebegeleider veranderd. Vanuit 't Schrijverke is de coördinerende rol m.b.t. de stagiaires in handen van de zgn. basisschoolcoach. 

Tenslotte mag 't Schrijverke zich ook universitaire opleidingsschool noemen. Dat betekent dat we op onze school stagiaires gaan begeleiden die vanuit de PABO University onze school bezoeken. Het gaat hier om een opleiding die een combinatie vormt tussen de hbo-bachelor Leraar Basisonderwijs en een universitaire Master of Arts. We zullen steeds aan het einde van elk schooljaar evalueren en kijken of we dit samenwerkingsverband voort gaan zetten.  

 

Neem contact op