swoosh

9.2 Bibliotheek

In het Goirlese Cultureel Centrum Jan van Besouw huist een modern ingerichte bibliotheek. Veel kinderen weten hun weg daarheen te vinden. Omdat er niet genoeg gelezen kan worden, " kilometers en kilometers " volgens specialisten, zijn we constant bezig om in samenwerking met de bibliotheek het lenen en lezen van boeken te stimuleren. In de groepen heeft de kwaliteit en de kwantiteit van de klassenbiebboeken afgelopen jaren een flinke impuls gekregen. Het spreekt voor zich dat tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek het lezen door allerlei activiteiten erg wordt gestimuleerd, maar ook gedurende de rest van het jaar krijgt ons leesonderwijs bijzondere aandacht. We vinden het belangrijk dat u ook thuis een steentje bijdraagt aan de leesbevordering en leesbeleving van uw kind(-eren). Sommige jaargroepen worden door de bibliotheek uitgenodigd voor een bij de leeftijdsgroep passend informatiebezoek. Ook worden er regelmatig projecten opgezet ter bevordering van de leesvaardigheid zoals 'Scoor een boek!' en 'De Stripweek'. Op school staat een kast voor zwerfboeken waarin kinderen hun thuis gelezen boeken kunnen plaatsen en andere boeken weer mee naar huis kunnen nemen.  
Neem contact op