swoosh

9.3 Sponsoring

De commercie heeft zich in alle sectoren van het maatschappelijk leven een plaats verworven. De basisschool vormt daarop geen uitzondering. Als school word je steeds vaker voor keuzes gesteld waar het gaat om wel of niet in te gaan op aanbiedingen met een uiteenlopend commercieel karakter. Anderzijds zou de school ook zelf toenadering tot bedrijven kunnen zoeken. Het doel laat zich raden: aanvulling op de vaak beperkte budgetten om de kwaliteit van het onderwijs veilig te stellen en te verbeteren. Om adequaat te kunnen inspelen op verzoeken en mogelijkheden, is het van belang spelregels op te stellen. We hebben deze spelregels op papier gezet in nauwe samenwerking met Den Bongerd, de andere openbare school in Goirle.  
Neem contact op