swoosh

Gedragscode 2. Gedragscode leerlingen

Inleiding
​​​​​​​Stichting Edu-ley wil in haar benadering van het onderwijs tegemoet komen aan de basisbehoeften van de leerlingen op het gebied van relatie, competentie en autonomie. Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich door de sfeer waarin onze kinderen opgroeien en leerkrachten met hen werken.
We proberen die sfeer te scheppen door rekening te houden met verschillen door:
• Het goede voorbeeld te geven;
• Ieder kind in zijn waarde te laten;
• Leerkrachten en leerlingen te leren reflecteren op eigen gedrag;
• Veiligheid te bieden op de weg naar zelfstandigheid.

Bespreken van onacceptabel gedrag
Kinderen die gedrag vertonen dat onacceptabel is, worden hierop aangesproken door de leerkracht. Met onacceptabel wordt bedoeld: agressieve, gewelddadige, discriminerende, seksueel getinte uitlatingen zowel fysiek, verbaal, schriftelijk als multimediaal. Dit kan in groepsverband of individueel.
Daarnaast is het niet toegestaan om wapens, alcohol en energydrankjes mee te brengen naar school. Deze zaken zullen in beslag worden genomen en worden niet meer teruggegeven.

Leidraad kleding op school

Inleiding
Er is veel publiciteit geweest rond scholen die hun leerlingen verboden gezichtsbedekkende kleding of een hoofddoek te dragen. Uit de discussies die daarop volgden, bleek dat veel scholen niet weten welke eisen ze aan kleding mogen stellen. Mag een school zomaar hoofddoekjes verbieden? En hoe zit het met andere min of meer omstreden kledingstukken als naveltruitjes of bomberjacks? Hoe moet een school kledingvoorschriften vastleggen? En op welke manieren kan een school ervoor zorgen dat leerlingen zich aan kledingvoorschriften houden?
Als bijlage 1 is hiervoor de leidraad aangegeven.

Nadere concretisering van de kledingvoorschriften
De scholen van Stichting Edu-ley stellen het volgende:
• Hoofdbedekking anders dan vanuit godsdienstige overwegingen wordt niet toegestaan,
• Het is niet toegestaan in de klas met ontbloot bovenlichaam aanwezig te zijn,
• Het is ongewenst kinderen naveltruitjes te laten dragen,
• Het is toegestaan kleding te dragen waaruit identificatie met bepaalde ideeën blijkt mits deze geen reden tot wanordelijkheden geven,
• Het is toegestaan kleding te dragen die de vrijheid van godsdienst raken. 

Gedragscode digitale communicatie
Hiervoor verwijzen we naar het handboek gedragsode IBP en mediagebruik en de privacyverklaring.
Neem contact op