swoosh

Gedragscode 3. Gedragscode (hulp)ouders

Alle scholen behorende tot de Stichting Edu-ley hanteren gedragsregels voor medewerkers en leerlingen. Het is daarom logisch om dat ook voor alle ouders te doen die in en rond onze scholen op vele gebieden hulpverlenen. Daarnaast is het wenselijk deze gedragsregels ook voor andere ouders te laten gelden.
Algemene omgangsregels
1. Begroet de ander bij binnenkomst en neem afscheid bij vertrek.
2. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Oordeel niet te snel en sluit niemand buiten om zijn of haar geloof, uiterlijk, sekse, ras, gezondheid, et cetera.
3. Spreek elkaar altijd rustig en met respect aan.
a. Doe dat in correct taalgebruik.
b. Zeg de ander wat je voelt als je iets niet prettig vindt.
c. Niet uitschelden, uitlachen en roddelen.
d. Luister naar elkaar en probeer elkaar te helpen.
4. Respecteer andermans eigendommen, dus ook die van kinderen.
5. Praat niet negatief over ouders, leerlingen en schoolpersoneel, of verwijs naar de plaats waar de kritiek uitgesproken moet worden.

Omgang met leerlingen
1. Maak duidelijke afspraken, overleg die met de leerkracht en kom ze na.
2. Wees open en eerlijk; oordeel rechtvaardig.
3. Bespreek problemen, misverstanden, of moeilijkheden met kinderen met de betreffende leerkracht.
4. Zorg voor een fijne sfeer.
5. Bespreek alle zaken waarover vragen zijn zo mogelijk meteen na de activiteit.

Omgang met andere (hulp)ouders
1. Heb vertrouwen in elkaar, steun elkaar, wees eerlijk, meelevend en hulpvaardig.
2. Kom afspraken na.

Communicatie
Communiceren over deze gedragscode is van essentieel belang. Het gaat over afspraken die we met elkaar maken en met elkaar naleven. De gedragscode werkt alleen wanneer we elkaar op naleving aanspreken, wanneer we over de gedragscode spreken en wanneer we met elkaar blijven praten. Leerlingen, ouders en teamleden moeten dus communiceren met elkaar.
De communicatie over deze gedragscode vindt op de volgende wijze plaats:
• De ouders worden bij inschrijving van hun kind geïnformeerd over de gehanteerde gedragscode.
• De gedragscode is op iedere school van Stichting Edu-Ley beschikbaar voor ouders.
• In de schoolgids worden de ouders op de hoogte gesteld van aanwezigheid en beschikbaarheid van de gedragscode op de school van hun kind(eren).
• De gedragscode wordt uitgereikt aan nieuwe personeelsleden en stagiaires

NB: Voor de leesbaarheid is in de tekst steeds de mannelijke vorm aangehouden. Vanzelfsprekend kunt u waar "hij" staat ook "zij" lezen en waar "zijn" staat ook "haar".
Neem contact op